نمایش 1–8 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

فلش تانک کامفورت کسری

۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فلاش تانک کامفورت کسری:
 • مجهز به فلوتر دو مرحله ای - تنظیم سطح آب
 • فلوتر از کف با قابلیت ورود آب چپ و راست
 • کاهنده مصرف آب

فلش تانک وایو کسری

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فلاش تانک وایو کسری:
 • مجهز به فلوتر دو مرحله ای - تنظیم سطح آب
 • فلوتر از کف با قابلیت ورود آب چپ و راست
 • کاهنده مصرف آب

فلش تانک مارون کسری

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فلاش تانک مارون کسری:
 • مجهز به فلوتر دو مرحله ای - تنظیم سطح آب
 • فلوتر از کف با قابلیت ورود آب چپ و راست
 • کاهنده مصرف آب

فلش تانک اوتیس کسری

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فلاش تانک اوتیس کسری:
 • مجهز به فلوتر دو مرحله ای - تنظیم سطح آب
 • فلوتر از کف با قابلیت ورود آب چپ و راست
 • کاهنده مصرف آب

فلش تانک اوپال کسری

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فلاش تانک اوپال کسری:
 • مجهز به فلوتر دو مرحله ای - تنظیم سطح آب
 • فلوتر از کف با قابلیت ورود آب چپ و راست
 • کاهنده مصرف آب

فلش تانک الماس کسری

۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فلاش تانک الماس کسری:
 • مجهز به فلوتر دو مرحله ای - تنظیم سطح آب
 • فلوتر از کف با قابلیت ورود آب چپ و راست
 • کاهنده مصرف آب

فلش تانک زمرد کسری

۹۶۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فلاش تانک زمرد کسری:
 • مجهز به فلوتر دو مرحله ای - تنظیم سطح آب
 • فلوتر از کف با قابلیت ورود آب چپ و راست
 • کاهنده مصرف آب